93 725 61 97

Robòtica. Pensament computacional

Robòtica. Pensament computacional

Primària i ESO

1 hora de robòtica a la setmana des de 3r PRIM a 3r ESO en grups reduïts.

Sempre través de dinàmiques de treball cooperatiu i amb projectes oberts que potencien la creativitat. Metodologia “hands on” amb ritme adaptat a l’alumnat.

A través d’una metodologia basada en l’exploració i el descobriment individual, encarem la resolució de problemes a través del pensament computacional, que busca el reconeixement d’elements de la informàtica al món real. L’ensenyament està plantejat a partir de les inquietuds i necessitats de l’alumnat. Els ritmes de treballs són heterogenis i fomentem la creativitat i curiositat pròpia d’aquesta etapa. El procés d’aprenentatge reforça l’autoestima i el treball cooperatiu, creant un espai d’autonomia per als alumnes on poden plantejar-se i superar reptes a partir del treball conjunt. Facilitem el desenvolupament de competències

CreaEscola Quality Certificate for Education Website