93 725 61 97

Batxillerat DUAL

Batxillerat DUAL

A partir de 2n d’ESO

El Diploma Dual (títol de Batxillerat Dual) és un programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Academica International Studies, que permet a l’alumnat obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país (el batxillerat espanyol) i l’American High School Diploma (batxillerat nord-americà).

El batxillerat del país propi es cursa de forma presencial en algun dels instituts del país, i l’American High School Diploma es cursa en la modalitat online.

S’oferirà des de l’escola els tres possibles itineraris: un que començarà a 2n d’ESO, un altre per començar a 3r d’ESO i l’últim per començar a 4t d’ESO i finalitzar en els tres casos a 2n de Batxillerat.   

Preparant estudiants per als nous reptes

El Diploma Dual és un programa interdisciplinari que prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència sobre la base de tres objectius:

• Immersió lingüística en anglès: El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès.

• Immersió tecnològica (aprenentatge digital): Treballant en una plataforma virtual, l’alumne té un paper actiu, marca el seu ritme d’aprenentatge, és responsable de la construcció dels seus coneixements i és protagonista del seu propi procés formatiu.

• Immersió personal (autogestió, responsabilitat i maduresa): L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa en el treball, amb un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

Més informació sobre el programa:

CreaEscola Quality Certificate for Education Website