DSC_4210

Etapa d'infantil

Seguint vertebrant el nostre projecte educatiu de centre, a Ed. Infantil treballem els àmbits educatius concretats en uns objectius principals:

Objectius principals

  1. Potenciar la relació i la col·laboració entre mestres i famílies a partir del diàleg com a element de confiança.
  2. Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupi la iniciativa, la creativitat i la descoberta d’un mateix i dels altres.
  3. Afavorir l’experimentació mitjançant tallers i activitats.
  4. Afavorir la creació de vincles afectius que ajudaran en el procés d’adquisició de seguretat i evitaran la por a mostrar els seus sentiments als altres.
  5. Cobrir les seves necessitats emocionals i socials per tal d’afavorir l’adquisició d’autonomia personal.
DSC_4187

Desenvolupament i relació

Construcció de la pròpia identitat i coneixement de l'entorn físic i social. Construcció de la pròpia identitat i comunicació i representació.
iconos-38
Afavorir el desenvolupament de la comunicació per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, verbal, plàstic, músic i matemàtic.
iconos-38
Foment de l'adquisició de la llengua anglesa amb el programa AMCO.
iconos-38
Respectar el ritme maduratiu i evolutiu de cada infant en funció de les seves necessitats.
iconos-120
Respectar el joc lliure, per ajudar a potenciar la iniciativa, la imaginació i assolir un desenvolupament global.
iconos-38
Vetllar per la salut tot atenent les seves necessitats d’higiene, alimentació i son.

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa