DSC_4211

El nostre projecte educatiu

Eduquem des d’un tracte proper, que implica senzillesa, alegria i bondat. Des dels valors evangèlics, posem especial atenció en una educació integral dels alumnes.

La nostra línia pedagògica global “GPS MDP”, té el Pensament Crític com a eix vertebrador i es fonamenta en 5 PROGRAMES/COMPETÈNCIES, que concreten la nostra missió i valors:

Aula T - Competència Cognitiva

Programa pedagògic tousià

Apostem per una educació seriosa i de qualitat. Ens organitzem de manera flexible per prioritzar el treball de les competències, l’ús de metodologies interdisciplinàries (multimetodologia), l’atenció a la diversitat i el treball en xarxa, innovant i essent creatius per donar resposta a les necessitats dels nostres alumnes.

 

Endins - Competència Personal

Programa d'interioritat

Treballem de manera sistemàtica tot el cúmul de SOFT SKILLS (habilitats essencials) que integren la dimensió personal. Entenem que les claus per viure amb sentit i assolir les grans fites a la vida es troben a l'interior de la persona i que, per tant, educar aquesta dimensió esdevé fonamental i objectiu essencial de l'educació. Tots els estaments de l’escola treballen per millorar la convivència, dins i fora de l’aula, per tal d’aconseguir un clima tranquil i harmoniós.

Estrella Polar - Competència Social

Programa d'acompanyament entre iguals

Oferim als nostres alumnes la possibilitat de créixer en la competència social, tot oferint-los espais per a l'acompanyament entre iguals mitjançant l'escolta i l'ajuda mútua. Oferim també la possibilitat de
desenvolupar l'esperit solidari a través de diverses campanyes, influint
així de manera positiva en la societat, a l'hora que s'afavoreix la bona

convivència en el centre. Fomentem la participació dels alumnes en la
vida del centre, per tal de contribuir a la millora de la cultura democràtica, tot seguint els valors que ens defineixen com a institució.

Compartim el nostre Projecte educatiu amb tots els agents que conformen la comunitat educativa de l’escola MDP Sabadell.

Si vols - Competència Espiritual

Programa d'acció catequètica

Les escoles Mare del Diví Pastor són escoles evangelitzades i evangelitzadores, en les quals els membres de la Comunitat Educativa tenen ocasió de conèixer i estimar Jesucrist.

Tanmateix són respectuoses amb altres opcions religioses, tot valorant
la dimensió transcendent de la persona. L’educació cristiana té el caràcter d’un oferiment respectuós envers la llibertat de tots els alumnes, els professors i les famílies.

Ecocomissió MDP - Competència Ecològica.

Programa d'ecologia integral 

La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van apareixent entorn de la degradació del medi ambient, l’esgotament de les reserves naturals i la contaminació. Proposem una mirada distinta, un programa educatiu, un estil de vida. Volem que els nostres alumnes prenguin consciència d'aquesta realitat i que assumeixin el deure de tenir cura de la creació amb petites accions quotidianes. Amb aquest objectiu s'ha constituït una comissió ecològica (ECOcomissió MDP) amb representants de tots els cursos educatius.

Caràcter propi

Les famílies que ens escullen valoren:
  1. La proximitat del centre.
  2. Educació cristiana i en valors.
  3. Conciliació familiar.
  4. Contacte interpersonal entre famílies i alumnes.
  5. Accés ràpid i fàcil al professorat.
  6. Estabilitat del professorat.
  7. Atenció personalitzada per a cada alumne.
  8. Capacitat d’acollida.
"Som una escola cristiana que fomenta el creixement integral dels alumnes, atenent totes les dimensions de la persona i que aposta per la innovació pedagògica."
Eduquem des d'un apropament cordial que implica senzillesa, alegria i bondat, tot potenciant l'esperit crític i creador que els capaciti per afrontar les noves situacions.

Instal·lacions

Coneix la nostra escola
Reprodueix vídeo

Organigrama

Descarrega't el nostre organigrama
iconos-38

Pastoral

A la nostra escola, la pastoral és l’eix transversal que il·lumina i dona sentit i coherència al conjunt de la tasca educativa. Des del nostre estil franciscà-clarià, fomentem el creixement integral dels nostres alumnes, atenent totes les dimensions de la persona.

La nostra escola esdevé, per tant, un espai on els valors de l’Evangeli com la senzillesa, la fraternitat i l’alegria es fan palesos amb gran naturalitat. Des de l’apropament cordial potenciem el diàleg entre fe i cultura, cultivant, des de diversos vessants, l’esperit crític, la visió profunda de realitat i la capacitat de prendre decisions de manera responsable.

Com a escola cristiana que som, concebem la persona com un ésser singular, social i transcendent, en continu procés de creixement i maduració. 

Per això, a més de l’ambient propi del centre, promovem experiències d’interioritat que possibiliten el coneixement personal i el creixement en la fe.

La pastoral viscuda com a experiència diària es complementa amb la celebració de les festes pròpies de l’escola, les trobades intercol·legials, l’ensenyament cultural-religiós de qualitat i l’acompanyament en la recepció dels sagraments.

Com a institució educativa fundada pel Beat Josep Tous i Soler amb caràcter social, entenem que el missatge de Jesús de Natzaret repercuteix positivament en la societat, també promovem les accions solidàries, adreçades al desenvolupament d’actituds de compromís social i de servei envers els altres.

Maria, Mare del Diví Pastor, és referent i guia en el nostre compromís d’educar avui per la solidaritat de demà i d’anar sembrant al nostre pas la Pau i el Bé.

Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis i representant de l’administració local. La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobres els temes proposats pel titular del centre.

Ressenya històrica

El Col·legi Mare del Diví Pastor va ser fundat el dia 4 de gener de l’any 1885, per les germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor.

L’any 1973 es va construir edifici d’Infantil i Primària i actualment la Llar d’infants.
La finalitat de la institució fou, seguint el carisma de la fundació, donar educació a les nenes i joves que en aquells moments no tenien possibilitat de rebre-la des d’altres entitats. Evidentment, és una escola d’inspiració cristiana i, per tant la religió catòlica i la celebració de la fe juntament amb la qualitat de l’ensenyament i la integració social, en són els eixos vertebradors.

Ampa

L’AMPA és una associació, sense ànim de lucre, que busca el diàleg i la transparència amb els seus associats. Està format per un grup de pares i mares compromesos en l’educació dels seus fills/es, amb ganes de treballar per tots els nens de l’escola, així com per les famílies associades a l’AMPA.

Al mateix temps, treballem en coordinació amb l’equip docent i la direcció del centre, sempre amb la intenció d’aportar idees i dur a terme millores per al nostre alumnat. Al seu torn, es fan ressò de les idees i projectes dels pares i mares per a ser tingudes en consideració.