Servei de logopèdia

S’encarrega de realitzar la detecció i derivació d’aquells alumnes que pateixen trastorns en el llenguatge, la parla i la veu, i que no poden desenvolupar les seves habilitats lingüístiques d’una forma correcta, ja que tenen problemes per pronunciar sons, retards en el desenvolupament de la parla, alteracions sensorials, o dificultats a l’hora de llegir i escriure.

CAD. Comissió d’Atenció a la Diversitat

Està format per una Psicòloga, una Logopeda i suport del SIEI. La seva tasca, en coordinació amb els tutors, és la següent:

Tasques
 • Atenció a la diversitat individualment, en petit grup a l’aula pròpia.
 • Reforç dels aprenentatges bàsics.
 • Agrupaments flexibles i/o desdoblaments.
 • Projecte d’Activació i de la Intel•ligència.
 • Orientació acadèmica i professional.
 • Tècniques i hàbits d’estudi.
 • Test d’intel·ligència.
 • Pràxies.

Bon dia

Per tal de donar resposta a la conciliació laboral dels pares/mares, l’escola posa a la disposició de les famílies la possibilitat d’entrar 1 hora abans de començar les classes.

Infantil i Primària

A causa de la situació COVID, durant aquest curs no s'oferirà aquest servei, ja que no volem trencar els grups bombolla.

Entrada de 8.00 a 8.30 h

Possibilitat d'entrar a les 8:00 a les 8:30 del matí (1 hora abans de començar les classes).

Servei per als nens de 2 anys

A l'aula de 2 anys, s'encarrega d'aquesta hora l'auxiliar de l'aula.

Menjador

Servei de menjador (Mitja pensió) amb l’empresa Gumen.

Menús elaborats el mateix dia
El menú de cada dia esta elaborat el mateix dia. D’aquest menú un 25% de la pasta és ecològica. L’arròs prové del delta de L’Ebre. És molt important la fruita dins de la nostra dieta, els làctics no han de substituir a la fruita la qual de proximitat i dues vegades al mes és ecològica.
Jocs i estudis

Aquest serveix s'ofereix diàriament de 13 a 15h. Inclou serveis de vigilància de jocs i estudi.

Recepció

Dóna la seva atenció a alumnes, famílies, personal docent i no docent de l’escola.

Proporciona, personal o telefònicament la informació necessària en cada moment per guiar-los a l’hora de gestionar les seves necessitats respecte a altres serveis.

Controla l’obertura i tancament de les portes, així com les sortides i entrades dels alumnes dins de l’horari escolar.

Horari d’atenció: de 08:00 a 18:00h de dilluns a divendres.

Secretaria

A Secretaria/Administració s’informa de tot el referent a l’àmbit escolar, a més de resoldre qualsevol dubte que es pugui plantejar.

Tot seguit us detallem alguns aspectes que podeu gestionar a secretaria:

 • Preinscripcions-Matrícules.
 • Sol·licituds de Beques.
 • Canvi de domiciliacions, comptes bancaris…
 • Canvis de direcció, telèfon …
 • Gestió dels rebuts de l’escola.
 • Sol·licitud de documentació i certificats
 • Informar o aclarir dubtes referents a les tasques d’administració.

Horari d’atenció a les famílies: De dilluns a divendres de 8:00 a 18:00 h.

Extraescolars

 • Anglès: Als migdies amb Salt Idiomes
 • Kids Club: Pensat per a infants de P2 fins a P5. Tardes dinàmiques i lúdiques per als petits de l’escola.
 • Esport
 • Patinatge
 • Natació (Club Natació Sabadell)
 • Escacs Chess Club