93 725 61 97

Lligalletres

Lligalletres

Programa de lectoescriptura propi i exclusiu de MDP Sabadell.Comencem a P3 amb lletra de pal, adquirint grafia i fonema. P4 amb paraules senceres i dictats. I a P5 acabem el cicle amb la comprensió, llegint i escrivint amb lletra lligada. Així doncs, podem iniciar la primària amb el procés de lectoescriptura tancat i complet.

Projecte d’interioritat

El programa d’interioritat “ENDINS”, s’ofereix com a eina transversal, que possibilita el marc teòric i pràctic necessari per treballar, de manera significativa i conjunta, la intel·ligència espiritual, amb tot el cúmul d’habilitats essencials que la integren -Soft Skills.

English immersion

Entenem la competència comunicativa com un eix transversal a tots els àmbits de coneixement. Es fa un aprenentatge funcional de la  llengua fora dels àmbits pròpiament lingüístics.  D’aquesta manera a l’edat primerenca es prioritza la dimensió de llengua oral, introduint les llengües des  de la dimensió oral (comprensió i expressió), des d’una oralització diferenciada de […]

CreaEscola Quality Certificate for Education Website